• Ana faaliyeti doküman ve ödeme olan iş modeli, yapı ve organizasyon
  • Sistem destekli ortak hizmet ofisleri ile sağlanan verimlilik ve kalite
  • Etkin finansman sistemi ve yönetilebilir risk modeli
  • Konsolidasyon, verimlilik ve iş odaklı sürdürülebilir hizmet yapısı